Beboermøde 20 Nov. 2012

 

Afdelingsmøde den 20 november 2012 kl. 18.00 i afdelingens fælleshus Søndre Parkvej 25B.

1. Valg af dirigent. Henrik  Valgt.

2. Valg af stemmetællere.   Muhsen Ben amor, Lise, Ernst er valgt og Abdullatif  referant.

Henrik erklærede at mødet er lovmæssigt og rettidigt varslet.

3. Afdelingsbestyrelsens beretning: Af bestyrelses formand Khalid El bahi

Der er etableret videoovervågning vise steder og bliver løbende etableret når der er økonomi til det, det har allerede hjulpet da det har filmet noget hærværk der blev begået i kælderen, hvorefter der blev sendt faktura ud til de pågældende som næsten er betalt af 3 personer.. Vi har i bestyrelsen besluttet at skifte vores radiator målere til fjernstyrede i stedet. Der er blevet holdt flere møder med udbyderne, der er en besparelse at hente og få fjernet den gene, at der ikke skal flyttes møbler hver gang der skal aflæses.. Der har været problemer med vores forældede tv forstærkere som har givet visse forstyrrelser hos nogle beboer og på den bagrund har vi skiftet alle 11 forstærkere i afdelingen, som forhåbentlig holder i flere år, teknologien går stærkt i vores tid.. Problemer med vores hardware til internet har også været en udfordring, da flere og flere beboere vil på internettet og vil have højere og højere hastigheder. Vores switch som håndtere forbindelsen kunne ikke følge med mere, derfor er der købt en ny som vil give os et pusterum i nogle år… Efter beslutningen der blev taget til sidste beboermøde om et parkeringsværn har vi haft flere møder med firmaet for at optimere samarbejdet, vi synes i bestyrelsen at det var og er en god beslutning vi tog, som helt sikkert har hjulpet. Derfor fortsætter samarbejdet og vil selvfølgelig hele tiden blive kigget efter i sømmene og se om der kan fortages forbedringer.. En af de ting vi vil arbejde med i det nye år er vores tv udbyder, andre udbyder, kan vi få noget der er bedre, billigere, og smartere.. en anden ting er dørtelefoner/ låse, den har været oppe før men er stadig meget interessant da der er ny teknologi inden for området, vi vil undersøge pris og udbud og tage stilling til om det kunne være noget.. Som alle eller de fleste nok har lagt mærke til er der kommet en del mere trafik igennem afdelingen og det er pga. af den nye skole struktur med samling af alle 7 til 10 klasser i Sdr. park skolen som den hed, gymnasiet, zbc og VUC. Emnet har været oppe til møderne flere gange hvor der er blevet snakket om udfordringer det har giver os og om eventuelle påvirkninger, vi har et bestyrelses medlem med i parkrådet hvor blandt andet det her emne bliver taget op og hvor også kommunen er inddraget. Vi har langt om længe gået i gang med en ny hjemmeside hvori man kan finde nyheder, referater og diverse, Siden er stadig under omstrukturering..

 

 

Der er rigeligt at vedligeholde her i afdelingen som vi har vores mester rene og assistenten Marianne til at kordinere og en af tingen er vores grønne areal som er temmeligt stort og hvor der bliver brugt en del timer på, personligt ville jeg ønske det ikke var så omfattende så vi kunne spare noget arbejdskraft som eventuelt kunne bruges et andet sted, men på den modsatte side er det også en flot og blomstrende afdeling vi har. Vi får besøg af en landskabsarkitekt 2 gange om året som kommer med råd og vejledning. nogle af de ting der er arbejdet med i løbet af året er etablering af parkerings bås ved vaskeriet, etablering af handicap pladser på nogle af parkerings områderne, opsætning af trådløse dørklokker i kældrene til nogle af klubberne, renovering af altantårne, hovedrengøring af beboerhus og trappe opgange, renovation af vores kloakker, flisebelægningen på stier repareres og meget meget mere… Efter afslutningen af det 5 årige projekt med aktivitets koordinatoren i afdelingen, hvor et af målene var at det skulle kunne fortsætte på egen hånd i samarbejde med bestyrelsen, har vi skabt et netværk med de frivillige klubber, der bliver afholdt møde hver 2 måned eller efter behov. Før havde klubberne Maher vores koordinator, nu er det bestyrelsen der er kontakten og det er en fordel synes jeg da det også er bestyrelsen der har med økonomien at gøre, Vi har afsat ca. 80.000 kr. til de frivillige klubber og har sammen med Ringsted syd sendt en ansøgning til kommunen om midler til de frivillige. Der er givet tilsagn fra kommunen om en støtte, så nu venter vi blot på svar fra kommunen…  Jeg vil til stadighed Opfordre folk til at overholde ordensreglementerne så vi alle kan være her. Der kommer en del klager engang imellem pga. støj, musik osv. Vi har en pligt som beboer i en stor afdeling til at overholde disse regler og hvis man har mulighed og overskud, hjælpe sin nabo hvis der brug for dette..  Mange Tak       Khalid El bahi

 

4. Forelæggelse af regnskab for 2011/12.

Regnskabet er godkendt af Ringsted kommune og Ringsted bolig selskab og afdelingsbestyrelsen og skal godkendes i generalforsamling i følge loven.

Ingen har spørgsmål. Henrik forklarede de forskellige konti med indtægter og udgifter.

 

5. Forelæggelse af budget for 2013/14 til godkendelse.

Budgetforslaget vil medføre en husleje stigning på 1,95%, budget blev godkendt.

 

 

 

 

6. Indkomne forslag.

Der kom et forslag om at etablere et aktivitets udvalg iblandt bestyrelsen, klubberne og de frivillige. Det blev besluttet at bestyrelsen selv forsætter med at koordinere samarbejdet med klubberne og dets aktiviteter, så der ikke er behov for et sådant udvalg, Vedtaget med Kun to stemmer imod.

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelse og suppleanter.

PÅ valg: Abdullah El bahi, Ali Abbadi, Abdullah Abdullatif, Husni Ibrahim og Mohammed Abbadi.

Navn                                                         antal stemmer                   nr.

A- Abdullah El Bahi                                 54                                         6

B- Ali Abbadi                                             21                                        11

C- Abdullatif A.                                   75                                        4 ny.

D- Husni Ibrahim                              87                                        1 ny.

E- Mohamad Abadi                                 15                                           12

F- Atef Farah                                      69                                        5 ny.

G- Salem Ben Amor                         85                                        2 ny.

H- Walid Issa                                     80                                        3 ny.

I- Kennet Neltrup                                     43                                         8

J- Anita Düdek                                         48                                          7

K- Ernst Tost                                            22                                        10

L- Laila Falkenberg                                   30                                        9

Abdullah El Bahi og Anita Düdek supleanter.

8. Eventuelt.   Klubbernes kontakt oplysninger, en beboer vil gerne have at det skal være tilgængligt for beboerne. Som der blev lovet fra bestyrelsen, at oplysninger bliver opdateret på hjemsiden og kan eventuelt hentes på ejendomskontoret.

Ønskes midlertidige gæst parkerings kort. Man kan henvende sig til ejendomskontor, og bestyrelsen vil arbejde videre med ideen.

Udgivet i nyheder.