Referater 2011

Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 17-05-2011 kl. 18.00                                         Referent Khalid El Bahi

Til stede: Khalid, Maher, Abdellatif, Muhsin fra hygge og fædre klubben og Atef fra internetklubben. 

Mødet havde til formål at genetablere en slags natteravne, som vi har haft i afdelingen. Imellem Internet, fædre klubben og bestyrelsen. Vi startede med at finde ud af hvad klubberne vil og kan tilbyde. Efter en del debat frem og tilbage besluttede vi at der vil blive patruljering fredag og lørdag fra og imellem kl. ca. 20.00 til 24.00.  Der vil blive lavet en folder hvori der vil stå 3 navne og tlf. numre fra 3 personer fra hver klub og 2 fra bestyrelsen, der vil være yderligere information i folderen om hvem man kan ringe til, hvis man får brug for Sdr. Natteravne som vi har valgt at kalde gruppen.  Abdellatif vil snarest besøge klubberne og indhente de oplysninger vi har aftalt så vi kan få trykt folderen og få delt den ud.

Muhsin fra fædre klubben fortalte at de er ved at sætte et af deres 3 sammenhængende lokaler i stand, til projekt tolkebistand osv. Til orientering har bestyrelsen støttet klubben med etablering af internet og tv til en pris af 13.000 kr.

Mange forskellige ideer blev debatteret og vi vil se tiden ad og se hvordan det går med de forskellige projekter inden vi gør yderligere..

MVH

Khalid Elbahi  

 

 

Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde Den 26.04.2011 Kl.18:00

Referent Abdullatif A.

Tilsted: Maher, René, Henrik, John, Abdullatif

Maher fortalt om de forskellige aktiviteter som starter her i Maj måneder, blandt andet ”Street Soccer”.

Lokalen i kilderen sdr. nr. 41, som benyttede af de unge bliver midlertidige lukket, da der ikke nogen kan være med de unge.

I gang med udvikling af Forældrekorps, der er søgt midler forskellig steder. Den 16. Maj kl.19.00, holdes et Info. Møde i beboer huset, Åbent for Alle beboer i Sønderpark. Morgen Kaffe arrangement lykkes ikke, som har været i april, kun få stykker mødt op.

Har været lidt ballade sidst ved beboer huset med nogen unge som bor i Sønderpark. Vi talt om at forældre gruppe klub kunne være med til at hjælpe, F.eks. ved deres vagt rundtur med fast mobil nr., så kunne man kontakter dem.

Vi indkalder en eller to fra forældre gruppe klubs bestyrelse og Internet klubs bestyrelse, den 17. maj, kl.18.00. For at høre hvordan det går med deres projekt, og  hjælpe med et effektive sammenarbejdes plan.

Vi talt om, at sende et billeder af de unge, som befinder sig i kilderen til forældrene, samt en advarsel om at i tilfaldet af det sker igen, vil deres brik bliver blokeret og sent en klage videre  til boligselskabets klagenævnet.

René få fat på en elektriker, for at lave om på lydafbrydelse i beboer huset, sådan at El. afbrydelse gælder kun salen, og lejeren selv betaler for i tilfald af (Disable lyd) lydafbryder.

Der bliver sat sten til parkerings plads ved beboer huset, det vil være mere praktisk end en kæde , og der sættes skilter  med ” forbeholdt beboerhuset”.

René fortalt bestyrelse at han bliver kontaktet af kommunens bygnings konstruktør vedrørende parkering pladser ved børnehave i sdr.park, og fortalt at de kun har 6 p-plader og de må de selv søger for i standsættelse.

Abdullatif har haft kontakt til et Tv-kanals firma med mange muligheder de kan tilbyde, og vil høre om dekan laver en tilstandsrapport af vores anlæg og kabler og hvad kan de tilbyde.

Tirsdag den. 7 juni, Dennis fra DABs kontor chef, beboer service er inviteret til bestyrelses møde.

 

Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 08-03-2011 kl. 18.00                                          Referent Khalid El Bahi

Til stede: Khalid, Maher, Kaj, Abdallah, René, Abdullatif 

Maher lagde ud med information, Styregruppemødet der lige har været får muligvis en flexarbejder godkendt til arbejde i området. Et forældrekorps er også på tale og det arbejdes der intenst på. Til Foråret bliver der afholdt en fodboldturnering i samarbejde med DGI for de unge i kvarteret.

Der er indkommet en ansøgning fra venskabs og forældrerådsforeningen om et kontant beløb til lidt forskelligt istand sætelse som vi diskuterede lidt, der blev snakket om, eventuelt at etablere kabler til internet og tv som også andre i blokken senere hen vil kunne få gavn af.

Der blev snakket om Fastelavn hvor ca. 60 børn og 20 voksne var til stede, så det er udmærket. Der var nogle fejl i forhold til Planlægningen og invitationen til klubberne, så det skal gøres bedre til næste gang. Folderen bliver lavet færdig hurtigst muligt, vi var løbet tør for farve men det er lige kommet hjem. Klubberne som fik et brev om at aflevere referater er indkommet til bestyrelsen, en klub har muligvis ikke styr på beboelseskrav og får besked.

Skabene oppe i beboerhuset bliver der sat Navneskilte på, så vi lettere kan se hvem de hører til. Der blev snakket lidt om klubregler og om rammerne omkring klubberne og at de skal gås igennem, og fastsætte eller ændre på regler vedr. klubberne i afdelingen. Rene informerer om at Der er sendt brev ud vedrørende prisstigning på leje af beboerhuset til alle der har bugget huset. Klubber der har internet abonnement vil i fremtiden skulle betale regningen til ejendomskontoret.

Køleskabs model som vi valgte for et stykke tid siden er udgået og Rene har fundet en ny model som muligvis bliver et Samsung. Så vil der også være et overskud på Renes Budget på en 100 til 150.000 kr. Billeder fra Kamera i blok 3 havde Rene med hvor vi kunne se de unge mennesker som stadig opholder sig i kældrene som de mange gange har fået besked på at holde sig væk fra. Nogle af deres forældre vil der tages kontakt til, så må vi håbe at det hjælper. Så fortalte Rene om mestermødet som lige var blevet afholdt og der blev snakket lidt om beboersammensætningen i dab`s forskellige afdelinger, Dennis og Palle vil blive inviteret til et bestyrelsesmøde hvor vi vil tage emnet op.

Så havde vi besøg af Jerzy Glinski, og det er afdelingens antenne anlæg og udbyder der var emnet. Vi talte lidt om et aktuelt problem med signalet det var her ude og der er taget kontakt til både DAB og you see om løsning af problemet. Der blev også talt lidt kroner, hvor meget vi skylder på anlægget, om det kan sælges og om forskellige muligheder. Der bliver indhentet forskellige tiltag, priser og muligheder og emnet vil blivet taget op løbende.

Næste møde den 26. april 2011.

 

 

 

Referat Afdelings Bestyrelsesmøde Den 15.02.2011

Referent  Abdullatif Abdallah

 

Til stede: Khalid, Maher, Kaj, John, Abdallah, René, Abdullatif.

-Indkalder alle klubber til at deltag med 1 til 2 personer til Fastelavnsfest søndag den 6.3.2011, i beboerhuset.  Arrangements udgifter betales af bestyrelse undtaget Annette Mikkelsen, betales af Aktivitets koordinators budget. 

-Indkøbs til arrangement klar Khalid og John, Abdullatif sender indkaldelse til klubberne, de skal mødes 2 timer før (kl.12:00). Billetter sælges hos Varmmesteren og hos Internetklubben.

– I forholde til internet abonnements betaling, venter bestyrelsen til næste møde, efter at der er sendt breve til klubberne her om.

 – Til næstebestyrelses møde tilføjes et punkt på dagsorden vedr. beboernes frivillige deltagelse i natvagt. Og evt. at arrangere en indkaldelse til alle beboer.

– Der er konstateret, at der er 70% El- besparelse i blok 8 siden vi fik etableret den ny belysnings system. Derfor er bestyrelse enig om at etablere videre til andre blok.

– Varmmesteren fik 2 tilbud til Facadevask, ud af de to tilbud var den ene 50.000 billigere end den anden. (Første tilbud var på kr.100.000).

-René forklarede om Brik system til klubberne på Sdr. er partiske, og at der vil være mere syrer på og billigere end nøgle system vi har. Det koster kr.4.000 pr. dør. Bestyrelsen er enige om at anføre Brik system til klubberne.

– Leje af beboer huset fra 1 april vil stiger op til kr.1.000 til hverdagsleje og kr.1.500 til weekends leje, da vi betaler dyrt for rengøring.

Næste møde den 8.Marts 2011.

 

Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 07-12-2010 kl. 18.00                                                           

Til stede: Khalid, Abdullah, Abdullatif, John, Ali og Henrik
Ikke til stede: Kaj

Referent Khalid El Bahi

Vi startede med konstituering af ny bestyrelse efter beboermødet, Henrik Post Hansen er nyt bestyrelses medlem valgt for 2 år, og Jan Smith og Poul Andersen er valgt til suppleanter for 1 år. Bestyrelses sammensætning forsætter undtagen Kassere John, som ikke ønsker at være kassere mere, så ny kassere skal udpeges. Juletræsfesten som løb af stablen D. 03-12 på en anderledes måde end de foregående år gik rigtig godt, med ca. 80 solgte billetter. Vedrørende årets julefrokost for bestyrelsen og de ansatte aftalte vi at mødes kl. 18.00 foran ejendomskontoret. Beboermødet som lige er blevet afholdt blev debatteret, gik det som vi havde regnet med, skal det gøres på samme måde næste gang, der var mange beboere og en god debat. Udvalget vedrørende vores tv udbyder som blev besluttet at etablere tager vi hul på i det nye år. Desværre har der igen været indbrud i vores kældre, denne gang 2 forskellige steder og lidt graffiti maling et enkelt sted, der er en kedelig tendens som nok ender i flere opsatte kameraer. Afdelingens hjemmeside bliver opdateret og Henrik fra bestyrelsen er valgt som en slags tovholder vedr. siden hvor han i samarbejde med Maher vil stå for opdatering og fornyelse af.

Næste møde er D. 11-01-2011 Kl. 17.30
Khalid El Bahi