Ejendomskontoret

Ringsted Boligselskab, Afdeling Sønderpark  

Adr.: Ejendomskontoret Ahorn allé 22 4100 Ringsted

Ejendomskontorets træffetider:

Personlig træffetid: Mandag til fredag fra kl. 8.00 – 8.30,

samt onsdage fra kl. 17.30 – 18.30.

Telefonisk træffetid: Mandag til fredag fra kl. 9.00 – 11.00.

Tlf. nr: 30 26 33 75.  E-Mail: sdrpark@sdrpark.dk

Vagtordning i Sønderpark udenfor normal arbejdstid: Såfremt der udenfor normal arbejdstid opstår skader i din bolig, som du mener, kræver omgående afhjælpning, skal du ringe på tlf. nr. 58 56 83 10. 

Ved henvendelse til vagttelefonen bedes oplyst: Navn, adresse samt dit telefonnr. Endvidere naturligvis skadens omfang. Vagtpersonalet vil herefter formidle den videre kontakt, der er nødvendig for udbedring af skaden. Der kan f. eks. være tale om flg. skader:

STRØMSVIGT: Undersøg altid først, om sikringerne er sprunget eller om evt. HFI-relæet har givet udslag/slået fra. Hvis det er en sikring der er sprunget eller et el apparat som tilhører beboren selv, som slår relæet fra og Elektrikeren alligevel bliver tilkaldt, skal beboren selv betale regningen.

VARME OG VAND: Rørbrud eller totalt svigt af varme og varmt eller koldvandsforsyning.

KLOAK: Totalt kloakstop, ved sivende afløb skal det overvejes om det kan vente til næste alm. arbejdsdag.

KOMFUR & KØLE/FRYSESKAB: Ved komplet defekt komfur eller køle/fryseskab, kontakt vagtordningen. Hvis det kun er én kogeplade på komfur, kontaktes Ejendomskontoret på førstkommende normale arbejdsdag.

VASKERI: Nedbrud i vaskeri, døråbner og betalingssystem, sæt en seddel på maskinen og kontakt Ejendomskontoret i åbningstiden.

FÆLLESANTENNE: Er der fejl på fællesantennen, spørg først din nabo om de også har fejl, inden fejlmelding til vagtordningen.

BEMÆRK !!! AT HVIS DU HAR TILKALDT EN HÅNDVÆRKER VIA VAGTORDNINGEN, HVOR UDBEDRING AF SKADEN GODT KUNNE VENTE, TIL FØRSTKOMMENDE NORMALE ARBEJDSDAG, KOMMER DU SELV TIL AT BETALE REGNINGEN.

Ejendomsmester  Er til at finde på ejendomskontoret og lidt over det hele.

Ejendomsmesterassistent Lotte  Er til at finde på ejendomskontoret og lidt over det hele.

Bent  Ejendomsassistent / Blok 1 og 2

Marianne  Ejendomsassistent / Blok 3 og 4

Jørgen  Ejendomsassistent / Blok 7 og 8

Theis  Ejendomsassistent / Blok 5 og 6

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *